W Niedzielę Palmową ulicami Legnicy przejdzie drugi Marsz dla Życia w naszej diecezji. Pierwszy Marsz przyciągnął do miasta biskupiego prawie 2300 osób.

    W tym roku będzie on nosił nazwę Legnickiego Marszu Dla Życia, w celu podkreślenia powiązania miejsca i czasu tego wydarzenia.        

    Podstawowym założeniem Legnickiego Marszu dla Życia jest promocja Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Zeszłoroczny Marsz zakładał wszechstronną promocję tego dzieła poprzez zbiórkę popsutych i nieużywanych różańców. Te po zmontowaniu w dziesiątki były rozdawane przystępującym do modlitwy za nienarodzone dzieci.

    W tym roku proponujemy zbiórkę resztek świec, świec połamanych bądź  nieużywanych. Akcja rozpoczęła się 2 lutego i potrwa do III niedzieli Wielkiego Postu.

   Następnie zostaną one przetopione na Paschały i odebrane przez

   

Znaczenie Chrztu Świętego zostało uwypuklone w bieżącym programie duszpasterskim w diecezji legnickiej. Naturalnym więc staje się powiązanie tego  momentu w życiu, ze świadczeniem o Chrystusie poprzez świadczenie o ochronie życia nienarodzonych.

        Okres przygotowań to czas promocji Duchowej Adopcji oraz dzieł Legnickiego Marszu. Odbywać się ona powinna na ambonach, w domach parafialnych, w czasie katechez, w czasie kolędy. Zostały już opracowane propozycje katechez nt. Duchowej Adopcji, Legnickiego Marszu dla Życia, Ducha Świętego nawiązujących do tematu przewodniego tegorocznego Marszu.

        Idea Marszu nie jest ideą żadnego stowarzyszenia czy określonej grupy ludzi. Zeszłoroczny Marsz pokazuje, że kto tylko chciał się włączyć do tworzenia Marszu i promocji Duchowej Adopcji, miał ze strony organizatorów zagwarantowany pełny udział w tym dziele. (więcej o Marszu)

delegatów z każdej parafii, która przystąpi i zadeklaruje chęć promocji nie tylko Duchowej Adopcji, ale i samego Marszu. Odebranie Paschałów nastąpi w Niedzielę Palmową po Legnickim Marszu Dla Życia.

    Paschał ukazuje Zmartwychwstałego Chrystusa, a płomień ognia przywodzi na myśl żywą obecność Ducha Świętego. Obecność Ducha Świętego - Miłości będzie tematem przewodnim Legnickiego Marszu, którego hasło brzmi: „Niesiemy światło”. Stanowi to nawiązanie do hasła roku duszpasterskiego „Bądźmy świadkami Miłości”.

   Paschał Zmartwychwstałego Chrystusa, którego zwycięstwo będziemy świętować dokładnie tydzień po Marszu, będzie później służył przy udzielaniu Chrztu św. narodzonym dzieciom, a jednocześnie może gromadzić wiernych w czasie modlitwy za te nienarodzone.         

    Aby otrzymać Paschał wystarczy zadzwonić, lub wysłać e mail na adres Biura Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży i zgłosić parafię lub szkołę do uczestnictwa w zbiórce.

    Nasi wolontariusze skonsultują możliwości dostarczenia odpadów woskowych oraz zamówią wybrany Paschał.

Proponujemy szeroki wybór Paschałów

w zależności od ilości przekazanych

odpadów woskowych lub parafinowych:

Telefon czynny od pn do pt w godzinach od 10.00 do 14.00:

Napisz do mnie

Wyślij e mail:

Paschały można zobaczyć na stronie Producenta.

lub