Konspekty katechez oraz środki dydaktyczne umieszczone na tej stronie można dla własnych potrzeb kopiować i ewaluować. Mamy nadzieję, że przysłużą się one promocji Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego i staną się zachętą do uczestnictwa w Marszu dla Życia.

„Droga do Madrytu” jest spojrzeniem, niczym przez pryzmat na drogę naszego życia, do celu, jakim jest odkrycie swojego powołania, na drogę dążenia do szczęścia, jakie jest w Chrystusie. Kolejne spotkania ukazują różne aspekty wędrowania. Rozpatrujemy je na przykładzie przygotowania do konkretnego wydarzenia, ale mają one także analogiczne odniesienie do ludzkiego życia w ogóle, szczególnie dla młodzieży, która na tym etapie rozwoju określa swoją tożsamość, poszukuje odpowiedzi na fundamentalne pytania, poszukuje autorytetów, ustala swoje życiowe priorytety.

   Pragniemy przekazać bezpłatnie Szanownym Katechetom zeszyt konspektów w ramach przygotowania do XXVI Światowych Dni Młodzieży w Madrycie. Znajdują się w nich tematy, które można z powodzeniem odnieść także do wartości życia poczętego.

    Zapraszamy do zapoznania się z konspektami oraz materiałami wideo przygotowanymi w ubiegłych latach.

      Wszystkie zamieszczone pomoce dostępne są po kliknięciu w zdjęcie, chyba że znajduje się poniżej inna informacja.