MARSZ DLA ŻYCIA I RODZINYmarsz/marsz.html
RODZINA RODZINIErodzina.html
40 DNI DLA ŻYCIA40dni.html
RECEPTA NA KRYZYSkryzys.html
 
T: CHRZEŚCIJANIN WOBEC ABORCJIhttp://marsz.home.pl/Download/Marsz%202010/Katechezy%202010/Aborcja.doc
2010
KATECHEZY
T: RÓŻANIEC RATUNKIEM DLA ŻYCIAhttp://marsz.home.pl/Download/Marsz%202010/Katechezy%202010/ROZANIEC%20RATUNKIEM.zip
T: RÓŻANIEC SPOSOBEM NA ŻYCIEhttp://marsz.home.pl/Download/Marsz%202010/Katechezy%202010/ROZANIEC%20SPOSOBEM.zip
http://marsz.home.pl/Download/Marsz%202010/Katechezy%202010/DlaZycia.zip
DLA ŻYCIAhttp://marsz.home.pl/Download/Marsz%202010/Katechezy%202010/Projekt.doc
FILMY
GIANNA JESSEN - PRZEŻYŁA ABORCJĘhttp://marsz.home.pl/Download/Marsz%202010/Katechezy%202010/Ocalona%20z%20aborcji.zip
http://marsz.home.pl/Download/Marsz%202010/Katechezy%202010/Wystawa.zip
WYSTAWA WYBIERZ ŻYCIEhttp://marsz.home.pl/Download/Marsz%202010/Katechezy%202010/Projekt.doc
http://marsz.home.pl/Download/Marsz%202010/Katechezy%202010/WARTOSC%20ZYCIA.zip
T: WARTOŚĆ ŻYCIA NIENARODZONYCHhttp://marsz.home.pl/Download/Marsz%202010/Katechezy%202010/Projekt.doc
GIMNAZJUM
LICEUM
GIMNAZJUM
LICEUM
GIMNAZJUM
LICEUM
GIMNAZJUM
LICEUM

LICEUM

LICEUM

LICEUM
PROJEKTY SZKOLNE
http://marsz.home.pl/Download/Marsz%202010/Katechezy%202010/Projekt.doc
SZKOŁA PRO LIFEhttp://marsz.home.pl/Download/Marsz%202010/Katechezy%202010/Projekt.doc

LICEUM
T: SPOŁECZNE PRZYCZYNY I SKUTKI ABORCJIhttp://marsz.home.pl/Download/Marsz%202011/Pomoce/Konspekt%20-%20spoleczne.pdf
2011
KATECHEZY
GIMNAZJUM
LICEUM
ŚWIADECTWO ANDREA BOCELLIhttp://marsz.home.pl/Download/Marsz%202011/Pomoce/%C5%9Awiadectwo%20Andrea.zip
FILMY
SZKODLIWOŚĆ PORNOGRAFIIhttp://marsz.home.pl/Download/Marsz%202011/Pomoce/Pornografia.mp4.zip
GIMNAZJUM
LICEUM
GIMNAZJUM
LICEUM
2012
OD POCZĘCIA: DZIECKOhttp://marsz.home.pl/Download/Marsz%202012/Dziecko%20od%20pocz%C4%99cia.zip
FILMY
GIMNAZJUM
LICEUM
2013
T: DZIĘKUJEMY RODZICOMhttp://marsz.home.pl/Download/Marsz%202013/Dziekujemy%20rodzicom.zip
WSZYSTKIE
POZIOMY
KATECHEZY
WARTOŚĆ ŻYCIA LUDZKIEGOhttp://marsz.home.pl/Download/Marsz%202013/Wartosc%20zycia%20ludzkiego.zip

LICEUM
PREZENTACJE
V LEGNICKI MARSZ DLA ŻYCIA I RODZINYhttp://marsz.home.pl/Download/Marsz%202013/V%20Marsz%202013.zip
GIMNAZJUM
LICEUM

MARSZ DLA ŻYCIA

2009 Wybieramy Życie../Marsz/Aktualnosci/Aktualnosci.html
2010 Niesiemy Światło../Marsz/Marsz.html
2012 Wyznajemy Prawdę../m12/marsz.html
2011 Zwyciężamy Miłością../Marsz/Marsz_2011.html

RAJD DLA ŻYCIA

ORATORIUMhttp://www.mdl.legnica.pl

POMOC ORGANIZATOROM

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży DL

ul. Jana Pawła II nr 1,  59-220 Legnica

64 1600 1462 0008 0347 8268 4001

2010 Śladami Męczenników Polskich../Rajd/Rajd_2010.html
2011 Krzyżem przez Polskę../Rajd/Rajd_2011.html
2012 Krzyżem przez Polskę Maryjnąhttp://www.rajddlazycia.pl/

40 DNI DLA ŻYCIA

Kalendarz modlitwykalendarz.html
Zgłoszenie40dni.html
DEKLARACJA DADP../m12/adopcja.html
PLAKAThttp://marsz.home.pl/Download/Marsz%202013/Plakat%20Marsz%202013.jpg
KONTAKTmailto:biuro.ksmdl@gmail.com?subject=Marsz%20dla%20%C5%BBycia%20i%20Rodziny

            Konspekty katechez oraz środki dydaktyczne umieszczone na tej stronie można dla własnych potrzeb kopiować i ewaluować. Mamy nadzieję, że przysłużą się one promocji Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego i staną się zachętą do uczestnictwa w Marszu dla Życia i Rodziny.

PROPOZYCJA OGŁOSZEŃ PARAFIALNYCHhttp://marsz.home.pl/Download/Marsz%202013/Og%C5%82oszenia%20parafialne%20do%20Marszu%20dla%20%C5%BBycia%202013.doc
LOGO MARSZU DO FLAG I TRANSPARENTÓWhttp://marsz.home.pl/Download/Marsz%202013/Logo%20Marszu.pdf
WSZYSTKIE 
POZIOMY
KATECHEZY