Pomoce dydaktyczne

promocja postaw pro life

Udostępniamy Państwu zbiór scenariuszy lekcyjnych oraz pomocy dydaktycznych promujących wartości pro life. Można je pobierać i wykorzystywać w pracy z młodzieżą.

T: CHRZEŚCIJANIN WOBEC ABORCJIhttp://marsz.home.pl/Download/Marsz%202010/Katechezy%202010/Aborcja.doc

2010

KONSPEKTY

T: RÓŻANIEC RATUNKIEM DLA ŻYCIAhttp://marsz.home.pl/Download/Marsz%202010/Katechezy%202010/ROZANIEC%20RATUNKIEM.zip
T: RÓŻANIEC SPOSOBEM NA ŻYCIEhttp://marsz.home.pl/Download/Marsz%202010/Katechezy%202010/ROZANIEC%20SPOSOBEM.zip
DLA ŻYCIAhttp://marsz.home.pl/Download/Marsz%202010/Katechezy%202010/DlaZycia.ziphttp://marsz.home.pl/Download/Marsz%202010/Katechezy%202010/Projekt.docshapeimage_4_link_0
GIANNA JESSEN - PRZEŻYŁA ABORCJĘhttp://marsz.home.pl/Download/Marsz%202010/Katechezy%202010/Ocalona%20z%20aborcji.zip
WYSTAWA WYBIERZ ŻYCIEhttp://marsz.home.pl/Download/Marsz%202010/Katechezy%202010/Wystawa.ziphttp://marsz.home.pl/Download/Marsz%202010/Katechezy%202010/Projekt.docshapeimage_6_link_0
T: WARTOŚĆ ŻYCIA NIENARODZONYCHhttp://marsz.home.pl/Download/Marsz%202010/Katechezy%202010/WARTOSC%20ZYCIA.ziphttp://marsz.home.pl/Download/Marsz%202010/Katechezy%202010/Projekt.docshapeimage_7_link_0

FILMY

SZKOŁA PRO LIFEhttp://marsz.home.pl/Download/Marsz%202010/Katechezy%202010/Projekt.doc
T: SPOŁECZNE PRZYCZYNY I SKUTKI ABORCJIhttp://marsz.home.pl/Download/Marsz%202011/Pomoce/Konspekt%20-%20spoleczne.pdf

2011

ŚWIADECTWO ANDREA BOCELLIhttp://marsz.home.pl/Download/Marsz%202011/Pomoce/%C5%9Awiadectwo%20Andrea.zip
SZKODLIWOŚĆ PORNOGRAFIIhttp://marsz.home.pl/Download/Marsz%202011/Pomoce/Pornografia.mp4.zip
OD POCZĘCIA: DZIECKOhttp://marsz.home.pl/Download/Marsz%202012/Dziecko%20od%20pocz%C4%99cia.zip
T: DZIĘKUJEMY RODZICOMhttp://marsz.home.pl/Download/Marsz%202013/Dziekujemy%20rodzicom.zip
WARTOŚĆ ŻYCIA LUDZKIEGOhttp://marsz.home.pl/Download/Marsz%202013/Wartosc%20zycia%20ludzkiego.zip

PROJEKT

KONSPEKTY

FILMY

2012

FILMY

2013

KONSPEKTY

PREZENTACJE

2014

VIDEOBLOG

2015

KONSPEKTY

2009 Wybieramy Życie  2010 Niesiemy Światło  2011 Zwyciężamy Miłością  2012 Wyznajemy Prawdę  2013 Dziękujemy Rodzicom  2014 Wierzymy Miłości   2015 Życie Zwycięży  2016 Ogłaszamy Miłosierdziehttp://marsz.home.pl/Marsz/Aktualnosci/Aktualnosci.htmlhttp://marsz.home.pl/Marsz/Marsz.htmlhttp://marsz.home.pl/Marsz/Marsz_2011.htmlhttp://marsz.home.pl/m12/marsz.htmlhttp://marsz.home.pl/m13/marsz/marsz.htmlhttp://marsz.home.pl/m14/m14/m14.htmlhttp://marsz.home.pl/m15/m15/m15.htmlhttp://marsz.home.pl/public_html/m16/m16/m16.htmlhttp://marsz.home.pl/Marsz/Aktualnosci/Aktualnosci.htmlshapeimage_25_link_0shapeimage_25_link_1shapeimage_25_link_2shapeimage_25_link_3shapeimage_25_link_4shapeimage_25_link_5shapeimage_25_link_6shapeimage_25_link_7

2017

KONSPEKTY